by webmaster

Share

Share

Oldeholtpade – De provincie Friesland zet een nieuwe stap ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het betreft de N351 van Oosterwolde tot Urk door drie provincies en de beide Stellingwerven. Inmiddels is gestart met de werkzaamheden op het stuk tussen Oosterwolde en Wolvega. Zo worden kruispunten veiliger en de autoweg krijgt een nieuwe laag asfalt.

Als eerste wordt het kruispunt in de N351 ter hoogte van Oldeholtpade binnenkort omgebouwd tot een ovonde. De ontsluiting vanaf de provinciale weg naar Oldeholtpade en De Hoeve is volgens de provincie onveilig. Daarom kiest de provincie voor een ovonde; een gelijkvloerse kruising in de vorm van een ovale rotonde. De planning is om medio april te starten met deze werkzaamheden.

Men plaatst een ovonde op plaatsen waarbij belangrijke wegen elkaar net niet kruisen en waar een normale rotonde een te groot oppervlak inneemt. Zo kan het verkeer van de zijwegen veiliger oprijden. Het verkeer op de ovonde heeft voorrang, waardoor de snelheid voor het doorgaand verkeer eruit gaat.

Aannemer Schagen Infra BV voert de werkzaamheden uit voor de provincie Fryslân. In totaal is Schagen zes weken bezig. Het verkeer kan er tijdens deze werkzaamheden langs, al zal het wel enige hinder geven. Zo wordt de snelheid verlaagd tot 30 km/u zijn en wordt gewerkt met halve rijbaanafzettingen. Tijdens de spits staan er verkeersregelaars om de doorstroming te regelen.

(Foto: Lenus van der Broek)

Meer nieuws

  • Voorafgaand aan het jaarlijkse clubkampioenschap van Tafeltennisvereniging Griffioen in het sportcentrum Nije Steense in Wolvega werd Henk Raggers maandagvond benoemd tot erelid van de vereniging en ontving uit handen van de voorzitter een presentje en een bos bloemen van de gemeente.

  • Het was in de tachtiger jaren dat Ria Lantinga benaderd werd door de toenmalige plaatselijke coördinator van het Longfonds, Ria Maatman, om voor het Longfonds wat toen nog Astmafonds heette te gaan collecteren.

  • ‘Riekdom maekt de soep niet lekkerder’, de ni’je verhaelebundel van Freddie de Vries (1959) uut Hooltpae, wodde zaoterdagaovend 13 april prissenteerd in kefé De Rustende Jaeger in Hooltpae. De aachterzael van et kefé zat mooi vol met dik 60 man dat geneut van de verhaelen van Freddie en de lieties van De Klabienders. De kefébaozin […]