• Oldeholtpade – Provincie Friesland zet een nieuwe stap ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het betreft de N351 van Oosterwolde tot Urk door drie provincies en de beide Stellingwerven. Dit voorjaar start de provincie op het stuk tussen Oosterwolde en Wolvega met werkzaamheden. Zo worden kruispunten veiliger en de autoweg krijgt een nieuwe laag asfalt. Als […]

  • Oldeholtpade – De provincie Friesland zet een nieuwe stap ter verbetering van de verkeersveiligheid. Het betreft de N351 van Oosterwolde tot Urk door drie provincies en de beide Stellingwerven. Inmiddels is gestart met de werkzaamheden op het stuk tussen Oosterwolde en Wolvega. Zo worden kruispunten veiliger en de autoweg krijgt een nieuwe laag asfalt. Als […]

  • Oldeholtpade – In Oldeholtpade wordt café De Rustende Jager aan de Hoofdweg uitgebouwd tot zalencentrum.