Categories: Nieuws

by webmaster

Share

Categories: Nieuws

Share

Beste (dorps)bewoners,

Graag willen wij ons even voorstellen;
Wij zijn een groepje gedreven vrijwilligers die zich bezighouden met de bescherming van o.a. de steenuil in Friesland. Sinds november 2023 is de Steenuilenwerkgroep Friesland nieuwe energie ingeblazen door ons.

Onder de paraplu van stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe en als lid van de broedzorgcommissie van de BFVW gaan wij ons best doen de Steenuil in Friesland een duw in de rug geven. Het doel is om in heel Friesland de steenuil te inventariseren, zodat hulp gegeven kan worden om uitbreiding van de soort mogelijk te maken. We doen dit door onder andere door extra nestkasten te plaatsen rondom bestaande broedparen en territoria.

Om de steenuilen te vinden die reeds een plekje hebben in Friesland kunnen we niet zonder uw meldingen voor onze inventarisatie van broedparen en territoria. Uw omgeving is een belangrijk onderdeel in de populatie van steenuilen. In de gehele provincie wordt het aantal op ongeveer 10-15 paar geschat, waarvan enkele mogelijk in uw directe omgeving zijn.

Hierbij ontvangen wij graag alle meldingen/waarnemingen van steenuilen, zodat wij op locatie kunnen onderzoeken of er geschikte nestgelegenheid is en dit eventueel extra aanbieden op de locatie en in de omgeving. Ingebrachte gegevens worden met respect en voorzichtigheid in behandeling genomen om verstoring en privacy schending te voorkomen.

Indien u reeds een steenuilenbroedkast heeft hangen, horen wij dit ook graag! Zo krijgen we inzichtelijk wat er al voor de steenuil gedaan wordt en kunnen we samen bekijken of er in de omgeving kansen liggen.

Ook zullen wij, waar mogelijk de jonge (en oude) vogels ringen, zodat de inventarisatie compleet wordt en wij de dieren goed kunnen volgen. Er kan dan ook makkelijker ingespeeld worden op eventuele negatieve effecten. Door zowel ouders als kuikens te ringen verschaft ons dat informatie als de geringde uil wordt teruggevonden en krijgen we hierdoor een nog beter beeld van de overleving. Daarnaast doen wij een braakballen onderzoek om te kijken naar het dieet van de Friese steenuilen.

Wij vinden educatie belangrijk en staan open voor (kleine aantallen) bezoekers tijdens ringmomenten mits de terreineigenaren dit ook akkoord vinden.

Op www.steenuil.nl kunt u ook meer informatie vinden over de steenuilen.

Heeft u een steenuil in de tuin, of weet u in de omgeving waar deze zitten? Stuur dan een bericht naar steenuilfriesland@hotmail.com of neem contact via onze facebookpagina #steenuilenwerkgroep Friesland.

Wij hopen op veel waardevolle informatie vanuit uw omgeving. Bij voorbaat dank!

Meer nieuws

  • Na veel oefenpartijen, schaaklessen en vooral veel schaakplezier stond zaterdag 3 februari het Remco Heite Schoolschaaktoernooi op het programma.  Na een spannende laatste ronde werd OBS De Striepe uit Oldeholtpade winnaar. Dit jaar werd het toernooi gehouden op het Linde College in Wolvega. Met 36 teams van 18 scholen uit Oost- en Weststellingwerf was het […]

  • OLDEHOLTPADE De kantine van Korfbalvereniging SCO heeft een upgrade gekregen met de ingebruikname van een gloednieuw tv-scherm, dankzij de sponsoring van Expert Wolvega. Het scherm zal niet alleen dienen voor het delen van clubinformatie, maar biedt ook de mogelijkheid voor presentaties, waardoor een verrijkende ervaring voor de leden ontstaat. De officiële ondertekening van de sponsorovereenkomst […]

  • Op vrijdagmorgen kwam De Speelgoedbank Heerenveen en omgeving een cheque in ontvangst nemen op obs de Striepe uit Oldeholtpade. Tijdens Sint-Maarten loop hebben de kinderen niet alleen snoep verzameld maar ook hadden zij een collectebus en QR-code bij zich. Hiermee hebben de leerlingen van groep 7 en 8 een bedrag 450 euro binnengehaald. De cheque […]