Categories: Nieuws

by webmaster

Share

Categories: Nieuws

Share

Beste (dorps)bewoners,

Graag willen wij ons even voorstellen;
Wij zijn een groepje gedreven vrijwilligers die zich bezighouden met de bescherming van o.a. de steenuil in Friesland. Sinds november 2023 is de Steenuilenwerkgroep Friesland nieuwe energie ingeblazen door ons.

Onder de paraplu van stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe en als lid van de broedzorgcommissie van de BFVW gaan wij ons best doen de Steenuil in Friesland een duw in de rug geven. Het doel is om in heel Friesland de steenuil te inventariseren, zodat hulp gegeven kan worden om uitbreiding van de soort mogelijk te maken. We doen dit door onder andere door extra nestkasten te plaatsen rondom bestaande broedparen en territoria.

Om de steenuilen te vinden die reeds een plekje hebben in Friesland kunnen we niet zonder uw meldingen voor onze inventarisatie van broedparen en territoria. Uw omgeving is een belangrijk onderdeel in de populatie van steenuilen. In de gehele provincie wordt het aantal op ongeveer 10-15 paar geschat, waarvan enkele mogelijk in uw directe omgeving zijn.

Hierbij ontvangen wij graag alle meldingen/waarnemingen van steenuilen, zodat wij op locatie kunnen onderzoeken of er geschikte nestgelegenheid is en dit eventueel extra aanbieden op de locatie en in de omgeving. Ingebrachte gegevens worden met respect en voorzichtigheid in behandeling genomen om verstoring en privacy schending te voorkomen.

Indien u reeds een steenuilenbroedkast heeft hangen, horen wij dit ook graag! Zo krijgen we inzichtelijk wat er al voor de steenuil gedaan wordt en kunnen we samen bekijken of er in de omgeving kansen liggen.

Ook zullen wij, waar mogelijk de jonge (en oude) vogels ringen, zodat de inventarisatie compleet wordt en wij de dieren goed kunnen volgen. Er kan dan ook makkelijker ingespeeld worden op eventuele negatieve effecten. Door zowel ouders als kuikens te ringen verschaft ons dat informatie als de geringde uil wordt teruggevonden en krijgen we hierdoor een nog beter beeld van de overleving. Daarnaast doen wij een braakballen onderzoek om te kijken naar het dieet van de Friese steenuilen.

Wij vinden educatie belangrijk en staan open voor (kleine aantallen) bezoekers tijdens ringmomenten mits de terreineigenaren dit ook akkoord vinden.

Op www.steenuil.nl kunt u ook meer informatie vinden over de steenuilen.

Heeft u een steenuil in de tuin, of weet u in de omgeving waar deze zitten? Stuur dan een bericht naar steenuilfriesland@hotmail.com of neem contact via onze facebookpagina #steenuilenwerkgroep Friesland.

Wij hopen op veel waardevolle informatie vanuit uw omgeving. Bij voorbaat dank!

Meer nieuws

  • Voorafgaand aan het jaarlijkse clubkampioenschap van Tafeltennisvereniging Griffioen in het sportcentrum Nije Steense in Wolvega werd Henk Raggers maandagvond benoemd tot erelid van de vereniging en ontving uit handen van de voorzitter een presentje en een bos bloemen van de gemeente.

  • Het was in de tachtiger jaren dat Ria Lantinga benaderd werd door de toenmalige plaatselijke coördinator van het Longfonds, Ria Maatman, om voor het Longfonds wat toen nog Astmafonds heette te gaan collecteren.

  • ‘Riekdom maekt de soep niet lekkerder’, de ni’je verhaelebundel van Freddie de Vries (1959) uut Hooltpae, wodde zaoterdagaovend 13 april prissenteerd in kefé De Rustende Jaeger in Hooltpae. De aachterzael van et kefé zat mooi vol met dik 60 man dat geneut van de verhaelen van Freddie en de lieties van De Klabienders. De kefébaozin […]