Categories: Nieuws

by webmaster

Share

Categories: Nieuws

Share

Gemeente Weststellingwerf ondersteunt Plaatselijke Belangen bij woningbouwplannen Woningbouw is belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen. Gemeente Weststellingwerf wil Plaatselijke Belangen daarom graag ondersteunen bij de ontwikkeling van woningbouwplannen. Hiervoor heeft ze de subsidieregeling ‘Ondersteuning woningbouwinitiatieven Weststellingwerf 2023’ vastgesteld. Met deze subsidie kunnen Plaatselijke Belangen een adviesbureau inhuren om de haalbaarheid van hun woningbouwplan te onderzoeken. De gemeente nodigt Plaatselijke Belangen graag uit om samen te kijken naar de mogelijkheden die deze nieuwe subsidieregeling biedt voor hun dorp.

Dorpen doen onderzoek naar woningbouwbehoefte Een aantal dorpen in gemeente Weststellingwerf wil graag extra woningen bouwen. Ze vinden het belangrijk dat jongeren en ouderen in het eigen dorp kunnen blijven wonen. Dit blijkt onder andere uit de dorpsvisie of woonenquête van plaatselijk belang. Deze dorpen zijn druk bezig om de woningbouwmogelijkheden in eigen dorp te onderzoeken. Dit vraagt veel tijd en de nodige kennis. Dorpenwethouder Tom Hartog: “we hebben veel waardering voor de inzet van de plaatselijke belangen, maar begrijpen dat woningbouw een ingewikkeld proces is. Met de subsidieregeling krijgen dorpen de juiste begeleiding. Ik verwacht dat woningbouwplannen hierdoor sneller en beter op de haalbaarheid kunnen worden getoetst en dat ze daardoor ook sneller worden uitgevoerd.” Mogelijkheid voor professionele ondersteuning In de gesprekken met de Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf (VKD) en de individuele dorpen krijgt de gemeente regelmatig de vraag naar ondersteuning. Het gaat hierbij vooral om hulp bij het onderzoeken van de haalbaarheid van de woningbouwwensen. Bijvoorbeeld het zoeken naar een geschikte bouwlocatie, de inrichting daarvan, de kosten en procedures die erbij horen. Omdat de kennis over deze lastige onderwerpen soms ontbreekt in het dorp, stelt de gemeente maximaal €15.000 beschikbaar voor professionele ondersteuning.

Oldeholtpade staat in de startblokken! Plaatselijk Belang Oldeholtpade gaat de komende periode samen met adviesbureau KUUB uit Groningen de haalbaarheid onderzoeken van haar woningbouwplannen. Henk Lugtenberg van de werkgroep Wonen van Plaatselijk Belang Oldeholtpade juicht het initiatief van de gemeente toe: “de materie is ingewikkeld en het is fijn dat wij professionele ondersteuning kunnen inhuren. Wij hopen samen met grondeigenaren en belangstellenden in het voorjaar van 2024 een goed en uitvoerbaar plan aan de gemeente voor te leggen. De woningbouwbehoefte kwam naar voren in de dorpsvisie “Oldeholtpade: voor elkaar, met elkaar”. Een enquête leverde een lijst van geïnteresseerde bewoners op. De gemeente en het bestuur van Plaatselijk Belang hebben de samenwerkingsafspraken vastgelegd, zodat er duidelijkheid is over ieders rol. Hanneke Zonderland, wethouder volkshuisvesting, bouwen en wonen: “We kijken met grote interesse naar het project in Oldeholtpade. Met professionele ondersteuning en goede afspraken moet het lukken om tot mooie en haalbare woningbouwplannen te komen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat andere dorpen kunnen leren van de ervaringen. Hiervoor hebben we met veel input van de VKD de Toolkit woningbouwinitiatieven ontwikkeld Kortom, het sluit helemaal aan op de ambitie van het college: Samen verder bouwen aan een sterk Weststellingwerf!”

Foto: Henk Lugtenberg(l) en Tom Hartog tekenden op 18 oktober de samenwerkingsovereenkomst (Foto: Lenus van der Broek)

Meer nieuws

  • Voorafgaand aan het jaarlijkse clubkampioenschap van Tafeltennisvereniging Griffioen in het sportcentrum Nije Steense in Wolvega werd Henk Raggers maandagvond benoemd tot erelid van de vereniging en ontving uit handen van de voorzitter een presentje en een bos bloemen van de gemeente.

  • Het was in de tachtiger jaren dat Ria Lantinga benaderd werd door de toenmalige plaatselijke coördinator van het Longfonds, Ria Maatman, om voor het Longfonds wat toen nog Astmafonds heette te gaan collecteren.

  • ‘Riekdom maekt de soep niet lekkerder’, de ni’je verhaelebundel van Freddie de Vries (1959) uut Hooltpae, wodde zaoterdagaovend 13 april prissenteerd in kefé De Rustende Jaeger in Hooltpae. De aachterzael van et kefé zat mooi vol met dik 60 man dat geneut van de verhaelen van Freddie en de lieties van De Klabienders. De kefébaozin […]