Categories: Nieuws

by webmaster

Share

Categories: Nieuws

Share

Onlangs kondigde gebiedswethouder Mariska Rikkers op de ledenvergadering van PB Oldeholtpade aan dat de provincie aan de slag gaat met de afslag N351 naar Oldeholtpade – De Hoeve. Hieronder een samenvatting van de werkzaamheden die staan gepland voor de komende periode.

N351 Oosterwolde-Wolvega

Dit voorjaar start de provincie Fryslân op het stuk tussen Oosterwolde en Wolvega met werkzaamheden. Zo maken we kruispunten veiliger en is de weg toe aan groot onderhoud.

N351 Oldeholtpade

Het eerste kruispunt dat de provincie Fryslân aanpakt is het kruispunt ter hoogte van Oldeholtpade. De ontsluiting vanaf de provinciale weg naar het dorp is onveilig. We leggen op dit kruispunt een ovonde aan. Zo kan het verkeer van de zijwegen veiliger oprijden. Het verkeer op de ovonde heeft voorrang, waardoor de snelheid voor het doorgaand verkeer eruit gaat.

De planning is om medio april te starten met deze werkzaamheden. Aannemer Schagen Infra BV voert de werkzaamheden uit voor de provincie Fryslân. In totaal zal aannemer Schagen zes weken bezig zijn. Het verkeer kan er tijdens deze werkzaamheden langs met enige hinder. Zo zal de snelheid 50 km/u zijn en zal gewerkt worden met halve rijbaanafzettingen. Tijdens de spits staan er verkeersregelaars om de doorstroming te regelen.

N351 Wolvega rotonde

In samenwerking met de gemeente Weststellingwerf is besloten om een bypass aan te leggen bij de rotonde naar de gemeentelijk weg Om Den Noort. Er rijdt veel doorgaand verkeer door het centrum van Wolvega. De gemeente wil Wolvega ‘verkeersluw’ maken door een bypass aan te leggen.

De planning is om in juni te starten. Er zullen eerst voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden voor kabels en leidingen. Tijdens deze werkzaamheden zullen er verkeersmaatregelen zijn dat het verkeer er met 50 km/u langs kan. De werkzaamheden aan de bypass zelf zullen twee weken in beslag nemen. De exacte planning komt op deze pagina.

Daarnaast staan er nog werkzaamheden gepland aan de N351 in Ooststellingwerf

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Of wilt u meer weten? Dan kunt u over het groot onderhoud contact opnemen met Nynke Bergema via provincie@fryslan.frl of bellen met 058-292 59 25 van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Wilt u specifiek meer weten over de kruispunten die we aan gaan pakken? Dan kunt u contact opnemen met Durk Dijkstra.

 

(bron: provincie Fryslân)

Meer nieuws

  • Voorafgaand aan het jaarlijkse clubkampioenschap van Tafeltennisvereniging Griffioen in het sportcentrum Nije Steense in Wolvega werd Henk Raggers maandagvond benoemd tot erelid van de vereniging en ontving uit handen van de voorzitter een presentje en een bos bloemen van de gemeente.

  • Het was in de tachtiger jaren dat Ria Lantinga benaderd werd door de toenmalige plaatselijke coördinator van het Longfonds, Ria Maatman, om voor het Longfonds wat toen nog Astmafonds heette te gaan collecteren.

  • ‘Riekdom maekt de soep niet lekkerder’, de ni’je verhaelebundel van Freddie de Vries (1959) uut Hooltpae, wodde zaoterdagaovend 13 april prissenteerd in kefé De Rustende Jaeger in Hooltpae. De aachterzael van et kefé zat mooi vol met dik 60 man dat geneut van de verhaelen van Freddie en de lieties van De Klabienders. De kefébaozin […]