• Oldeholtpade – Agrarisch Collectief ELAN Zuidoost Friesland (ELAN) en Landschapsbeheer Friesland (LBF) voeren in de periode van begin december tot en met eind april werkzaamheden uit in het agrarische cultuurlandschap. Dit gebeurt op twee manieren: beheerders van landschapselementen gaan aan de slag met het beheer en onderhoud in het kader van het Agrarisch Natuur- en […]

  • Friesland is vooral bekend vanwege het water, de meren en plassen, van eindeloze vergezichten, van kleigronden en weidegebieden. Heel mooi allemaal, maar daar blijft het niet bij.