Categories: Landschap

by webmaster

Share

Categories: Landschap

Share

Oldeholtpade – Agrarisch Collectief ELAN Zuidoost Friesland (ELAN) en Landschapsbeheer Friesland (LBF) voeren in de periode van begin december tot en met eind april werkzaamheden uit in het agrarische cultuurlandschap. Dit gebeurt op twee manieren: beheerders van landschapselementen gaan aan de slag met het beheer en onderhoud in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en diverse eigenaren doen mee aan een landschapsherstelproject. Maandagmorgen was de aanplant aan de Stellingenweg in Oldeholtpade. Eigenaar Gerard Jippes had hierom gevraagd en zijn land daarvoor beschikbaar gesteld. Er worden eiken geplant met daartussen inheemse struiken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Frisia Bergum. Het project wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Fryslân en het Europees Landbouwfonds.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Het coulisselandschap is door menselijk handelen gevormd en kan alleen door menselijk handelen blijven bestaan. De landschapselementen die dit landschap vormen (elzensingels, bosjes, poelen en houtwallen) zijn zeer waardevol voor allerlei dieren- en plantensoorten. Vanuit de overheid is er financiering voor het beheer van deze landschapselementen. Dit subsidiestelsel heet het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016. Beheerders die aangesloten zijn bij ELAN kunnen een vergoeding ontvangen voor het uitvoeren van het onderhoud aan houtwallen, singels, bosjes en poelen. Dit beheer kan bestaan uit het onderhouden van het raster, het maaien van bramen, het opsnoeien van overhangende takken en het eens in de 20-30 jaar volledig afzetten van de beplanting. Dit laatste gebeurt alleen bij zogenaamde hakhoutelementen en zorgt ervoor dat de bomen weer nieuwe stammen maken en er weer volop fris groen verschijnt. Dat zorgt voor een aantrekkelijk landschap voor bewoners, recreanten, planten en dieren. De beheerders zijn hiermee gestart in 2016. Volgend jaar wordt het vierde jaar dat er gewerkt wordt in het landschap. De bedoeling is dat dit stelsel van werkzaamheden en vergoedingen wordt doorgezet de komende jaren. Daarmee onderscheiden deze werkzaamheden zich van het herstelproject, wat slechts een tijdelijk project is.

Herstelproject

Het herstelproject is een gezamenlijk project van vier agrarische collectieven en Landschapsbeheer Friesland. Het project speelt zich af in het deel van de provincie waar veel singels en houtwallen voorkomen. De afgelopen decennia zijn er namelijk door allerhande ontwikkelingen landschapselementen verdwenen of minder goed onderhouden. Met dit project kunnen deze elementen hersteld en daar waar mogelijk weer aangelegd worden. In Weststellingwerf wordt daar mee begonnen; diverse elementen gaat de aannemer afzetten waarna de wal of singel ook wordt doorgeplant met aanvullende bomen en struiken. Dit zorgt er voor dat er weer robuuste elementen ontstaan die de omgeving zo kenmerkend maken.

Geïnteresseerden in dit project kunnen zicht melden via: http://www.elan-zofriesland.nl/overige_projecten/landschapsherstelproject.html.

 

Meer nieuws

  • Friesland is vooral bekend vanwege het water, de meren en plassen, van eindeloze vergezichten, van kleigronden en weidegebieden. Heel mooi allemaal, maar daar blijft het niet bij.