Categories: Historie

by webmaster

Share

Categories: Historie

Share

In oktober 2016 had Henk Koelma uit Oldeholtpade de euvele moed om de gemeente Weststellingwerf te vragen om het schilderij van Anton Verhey met daarop Jan Veenstra met z’n hondjes naar Oldeholtpade te halen.

“In de periode dat ik op het gemeentehuis werkte zag ik dit schilderij ergens op een kantoor staan en het was allemaal zo herkenbaar voor mij dat ik jaren later dus op het idee kwam om dit schilderij naar Oldeholtpade te halen. Het schilderij zou dan veel toegankelijker zijn dan in het gemeentehuis waar eerst een afspraak gemaakt moet worden om het te bezichtigen”, aldus Henk Koelma.

Daar het schilderij tot de gemeentelijke kunstcollectie behoorde moest het schilderij echter in het gemeentehuis blijven, aldus de gemeente. Inmiddels had was er contact met Anton Verhey die het ook als een grote uitdaging zag om het schilderij naar Oldeholtpade te halen. Met toestemming van de gemeente heeft een plaatselijke fotograaf een foto gemaakt van het originele schilderij. Hiervan werd een perfecte afdruk gemaakt en toen er ook een mooie lijst om werd gemaakt hadden Koelma en Verhey een prachtig (kopie)schilderij van Jan Veenstra.

Het is de bedoeling dat het schilderij komt te hangen in café de Rustende Jager in Oldeholtpade en dat het op zaterdag 19 mei tijdens de open dag zal worden onthuld.

 Wie was Jan Veenstra?

Jan Veenstra, ook wel genoemd Jan Tjerkies, is geboren op 26 november 1913 in Oldeholtpade en heeft nagenoeg z’n hele leven daar gewoond in Scheenebos. Hij leefde daar lang onder primitieve omstandigheden, maar was zeker geen kluizenaar, hij was een blijmoedig mens en maakte graag met iedereen een praatje.

Jan Veenstra is getrouwd geweest, maar dat huwelijk heeft niet lang stand gehouden. De meesten hebben Jan Veenstra gekend als petroleum-venter en de man die de rijwielstalling regelde bij dorpsfeesten. Hij heeft ook meerdere beroepen en functies gehad, bijvoorbeeld: bij de boer, in de werkverschaffing, op de zuivelfabriek en zelfs waarnemend brugwachter.

Iedereen kende hem natuurlijk ook van z’n keeshondjes die hij allerlei kunstjes leerde. Hoeveel hondjes hij precies heeft gehad is niet te achterhalen, maar soms waren het er wel zestig. Toen Veenstra een hartaanval kreeg, heeft de dierenbescherming er velen weggehaald. In 1986 moest hij op last van de kantonrechter al z’n honden van de hand doen. Hij mocht er drie houden, maar die moesten wel onvruchtbaar worden gemaakt door de dierenarts.

In 1992 werd Jan na een verblijf in het ziekenhuis in Heerenveen noodgedwongen opgenomen in verzorgingshuis Sinnehiem in Haulerwijk. Hij heeft het daar nog erg naar z’n zin gehad. Op 11 december 1993 overleed Jan Veenstra op 80 jarige leeftijd.

 

Meer nieuws