't Anlopien bevindt zich in het centrum van het dorp, nabij camping en evenemententerrein. Het gebouw is gerealiseerd met steun van de dorpsbewoners en bewoners uit de omgeving.

Het gebouw is eind 2002 geopend als peuterspeelzaal en is als zodanig tot april 2015 gebruikt. In verband met afnemende aantallen peuters is de peuteropvang nu gecombineerd bij 't Hummelhus, net buiten Oldeholtpade. Het beheer van het gebouw is in handen van de Stichting 't Anlopien. Het bestuur bestaat uit:

  • Wim Kemper (voorzitter en secretaris)
  • Sipke Lantinga (penningmeester)

Het gebouw 't Anlopien wordt op dit moment verhuurd aan een belastingkantoor.