Vogelwacht Oldeholtpade e.o. is een groep van enthousiaste mensen met een instinctieve voorliefde voor vogels en hun natuurlijke omgeving.

Wij proberen de natuur een handje te helpen als het even tegenzit, dit in samenwerking met boeren- en jagersorganisaties, andere vogelwachten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en bijvoorbeeld de BFVW (Bond van Friese Vogelbeschermingswachten). Onze activiteiten bestaan o.a. uit nazorg van weidevogels, het maken, plaatsen, onderhouden, monitoren en verkopen van nestkasten, het ringen en registreren van roofvogels en kerkuilen en het registreren van zwaluwen. Ten tijde van strenge winters zorgen wij voor wintervoedering. Onze jeugdafdeling is groot en actief. Hiernaast hebben we enkele projecten zoals de observatiehut “Gerrits Hutte” aan de Lolkema’s laene en het broedeiland in de Lendevallei. Er zijn nu plannen voor een Ijsvogel en oeverzwaluwwand. Ook organiseren wij jaarlijks excursies, brengen het krantje de Hooltekster uit en zorgt Freddie voor de Ooldejoarskuier. Onlangs hebben we met leden eendenkorven gevlochten.


Wist u dat de vogelwacht ook eigen gemaakte nestkasten verkoopt? Leuk om te krijgen maar ook om weg te geven. Inlichtingen: Leo Westenbroek is te bereiken via 06-46346932 Spreekt u dit nu aan en wilt u ons ondersteunen? Wordt dan lid van onze vereniging voor 7 euro per jaar. Een jeugdlidmaatschap kost 5 euro per kalenderjaar.


Wilt u een nestkast kopen? Leuk om te krijgen maar ook om weg te geven! Neem contact op met Leo 06-46346932
U kunt ons ook volgen via facebook en de site van de BFVW.

Wij hopen u als lid te mogen verwelkomen!
Het bestuur van Vogelwacht Oldeholtpade e.o.