De vogelwacht Oldeholtpade e.o. is een vereniging van enthousiaste mensen met een voorliefde voor vogels. De vereniging is opgericht in 1947.

De vogelwacht Oldeholtpade e.o.  beheert het gebied tussen de autosnelweg A32, de Linde, de Tjonger en de gemeentegrens van  Ooststellingwerf en bestaat uit enthousiaste leden met een instinctieve voorliefde voor vogels en hun natuurlijke leefomgeving. We monitoren en proberen een handje te helpen als het tegenzit. Gezien de teruggang van de weidevogelstand is het bestuur extra gemotiveerd de betrokkenheid van de (jeugd) leden te behouden door het organiseren en initiëren van allerlei activiteiten ook gericht op andere soorten vogels en de natuur in de algemene zin. Naast het jaarlijks uitbrengen van een krantje, de Hooltekster, organiseert de vogelwacht ook excursies waarbij het afgelopen jaar Skriezekrite Idzegea is bezocht en verzorgt Freddie de Vries de traditionele Ooldejoarskuier.   

Naast de al bekende werkgroepen binnen de wacht voor weidevogels, zwaluwen, bosvogels, roofvogels en kerkuilen is er een nieuw project waarbij het idee is een drijvend broedeiland in de vorm van een pompeblêd te creëren wat zal komen te liggen in de Lendewijk. Tot nu toe zijn de reacties erg positief (ook van de betrokken dorpsbelangen!), zijn de bijeenkomsten voor de constructie in volle gang en stromen de subsidies binnen. In afwachting van de vergunningen hebben wij het volste vertrouwen dat het eiland daadwerkelijk gerealiseerd kan gaan worden in 2019!

Onze wacht staat bekend om hun grote jeugdafdeling en activiteiten. Zo worden jaarlijks Ransuilen geteld, nestkasten geïnspecteerd, Kerkuilen geringd, een timmeractiviteit georganiseerd en zijn excursies gemaakt waarbij het afgelopen jaar de Delleboersterheide is bezocht en een boottocht in Giethoorn is gemaakt. Voor het komende jaar willen we kijken of we weer een vogelkenniscursus kunnen organiseren en of we met de jeugd herstelwerkzaamheden kunnen verrichten aan de zwaluwenwand. De eerstvolgende activiteit staat gepland op 10 februari waarbij er nestkasten getimmerd gaan worden bij Wim Kemper in de loods. Uiteraard zal dan ook een presentatie gehouden worden over mogelijke nestkastbewoners. In het weekend van 26/27 vindt de landelijke tuinvogeltelling plaats. Zie: www.tuinvogeltelling.nl.

Het afgelopen jaar heeft de vogelwacht veel publiciteit gekregen door onder andere de nominatie van het Groene Lintje en het afrasteren van nesten met stroomdraad. Wellicht is het u opgevallen in de Stellingwerf, op de gemeente website, bij omrop Fryslân of bij hart van Nederland. Aandacht genoeg!

Wist u overigens ook dat wij in het bezit zijn van de observatiekijkhut ‘Gerrits hutte’ aan de Lolkemaslaene tussen Nije- en Oldeholtpade nabij de Linde? Een bezoek hieraan is zeer de moeite waard. Helaas worden er regelmatig vernielingen aan de hut verricht waarbij wij iedere bezoeker oproepen vernielingen te melden via bovenstaande mail zodat wij hopelijk de dader(s) kunnen achterhalen in samenwerking met de wijkagent.

U kunt bij de vogelwacht groene, houten nestkasten kopen voor € 7.50 per stuk. Dit jaar hebben we ook witte huisjes van pecoliet in de verkoop.

Mocht u na het lezen van dit stuk ook enthousiast zijn en/of ons financieel willen ondersteunen wordt dan lid en meldt u via bovenstaande mail. U wordt uitgenodigd op de  ledenvergadering.  Enthousiaste potentiele jeugdleden zijn welkom op 10 februari bij de timmeractiviteit. Een volwassenlidmaatschap kost € 7.00 per jaar, een jeugdlidmaatschap tot 16 jaar kost €5.00 per jaar. Voor meer informatie of aanmelden lidmaatschap zijn wij via de mail bereikbaar!

Bestuur Vogelwacht Oldeholtpade e.o.

Monique Noordman (secretaris)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

facebookpagina