Het dorp Oldeholtpade heeft vele verenigingen in de volgende categorieën:

  • Sport,
  • Cultuur, en
  • Overig.

Oldeholtpade kent drie grote sportverenigingen: korfbal, tennis en voetbal. De clubs beschikken over goede accommodaties. Zelfwerkzaamheid heeft hier veel aan bijgedragen. Jeugdige voetballers en korfballers maken voor hun training in de wintermaanden gebruik van de gymzaal van de basisschool. Paardenliefhebbers kunnen terecht bij Ponyclub en Rijvereniging De Scheeneruiters en Menvereniging Oldeholtpade. Deze verenigingen beschikken over een eigen buitenterrein. IJsclub naar Buiten heeft een prachtige buitenijsbaan met accommodatie, bereikbaar via het pad naast de basisschool. Als het mogelijk is worden op de ijsbaan schaatswedstrijden georganiseerd. Verder is voor veilige ijspret op de Linde van de IJswegencentrale afdeling Oldeholtpade die een baan kan uitzetten voor een schaatstocht op de Linde. Ook voor kunst, cultuur en ontspanning is volop ruimte in Oldeholtpade. Het dorp staat bekend om de Stellingwerver Revue van The Flying Stars. De Vereniging voor Volksvermaak bestaal al sinds 1928 en zorgt ieder jaar weer voor een drie dagen durend dorpsfeest in de zomermaanden (juni). De feesten vinden plaats op of vanaf het evenemententerrein en er wordt altijd gezorgd voor een gevuld programma voor jong en oud. Verder zijn er een aantal buurtverenigingen, een gemengd koor, een mandolineclub, een vogelwacht en een Biljartvereniging. Op het evenementen terrein is een jeu de boules baan. Voor evenementen is er een speciaal evenemententerrein maar ook een aantal particulieren stellen regelmatig hun gronden beschikbaar voor evenementen. Bijvoorbeeld voor het paasvuur, de jaarlijkse autocross of voor andere (paarden-) evenementen.