D'r wodt een pergramma brocht in de streektael. Hierdeur nemt de groep now een eigen plaets in.

Elk jaor slaegt men d'r weer in een ni'j pergramma te brengen, mit schetsies, ofwisseld mit lieties, [soms in et Nederlaans] en dan meestal mit een lach en soms mit een traon. De groep bestaot op dit moment uut 11 personen. Men beschikt over eigen decors, belochting en geluud. D'r wodt optreden veur allerhaande verenigingen, die een gezellige aovond willen organiseren.

Website