Menvereniging Oldeholtpade is een actieve, gezellige en kleine vereniging die in verenigingsverband de mensport een warm hart toedraagt.

In de zomer maanden maken wij gebruik van een prachtige buitenaccommodatie in Oldeholtpade. Van deze accommodatie maken wij gezamenlijk gebruik met PC en LR De Scheeneruiters. Op het terrein zijn twee verlichte rijbakken en een kantine aanwezig.