De straat van de maand is deze keer de Hofsteestraat, vernoemd naar ds. H. Hofstee.

Ds. H. Hofstee, was predikant bij de Ned. Hervormde gemeente in Oldeholtpade en Nijeholtpade. Hij werd op 9 september 1868 te Finsterwolde in Oost-Groningen geboren. Op de 25ste juni 1899 ging hij als opvolger van dr. Wilod Versprille voor de eerste keer in Oldeholtpade voor. Zowel bij de kerkelijken als bij hen, die niet aan het kerkelijke leven deelnamen, genoot de zieleherder groot aanzien. Buiten zijn ambtelijke werk heeft ds. Hofstee zich vooral bezig gehouden met het in cultuur brengen van de pastorale landerijen.


In 1936 was vrijwel alle woeste "pastoriegrond" omgezet in vruchtbare landbouwgrond met uitzondering van het Sparrebos (Karkeheide), het Wandelbos en het Paepentuuntien. Op 12 november 1939 ging ds. Hofstee met emeritaat. In de ouderdom van 73 jaren overleed hij in Groningen.