Deze website verzamelt en verwerkt gegevens die in het kader van uw privacy van belang kunnen zijn. In sommige gevallen gaat het daarbij om persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring informeren wij u daarover. 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies waarmee het bezoekersgedrag wordt geanalyseerd. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw systeem worden opgeslagen. In deze bestanden worden gegevens opgeslagen, zoals:

  • Hoe vaak u deze website bezoekt
  • Welke pagina’s op deze website u bezoekt
  • Of u deze website al eerder heeft bezocht
  • Op welke pagina u op een link geklikt heeft naar deze website
  • Via welke zoekopdracht u op deze website bent gekomen

Met deze gegevens weten we hoeveel bezoekers onze website bekijken en welke pagina’s de meeste bezoekers trekken. We gaan zorgvuldig om met deze gegevens en zullen deze gegevens nooit doorspelen aan derden. 

Cookies worden tot maximaal 14 maanden in uw browser opgeslagen. U kunt, indien gewenst, de cookies zelf op elk moment verwijderen. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Google Analytics

Met Google Analytics hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-cookies. Wij kunnen met behulp van de rapporten uit Google Analytics niet bepalen wie u bent of waar u woont. De gegevens van Google Analytics zijn alleen voor intern gebruik. Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google https://policies.google.com/privacy voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet. U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

foto’s

We publiceren regelmatig foto’s bij nieuwswaardige berichten. De foto’s krijgen we meestal toegestuurd door dorpsgenoten en we gaan er in dat geval van uit dat degene die gefotografeerd is, met publicatie heeft ingestemd. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen publicatie van een foto waarop u bent afgebeeld dan vragen wij u om een berichtje te sturen naar redactie@oldeholtpade.info . Wij zullen uiteraard met uw wensen rekening houden.

gegevens van contactpersonen verenigingen

We publiceren op deze website o.a. gegevens van contactpersonen van verenigingen. Deze gegevens zijn/worden in de meeste gevallen aangeleverd door de verenigingen zelf, maar soms krijgen we ze ook via andere wegen. Indien deze gegevens niet (meer) kloppen of u wilt dat deze niet langer gepubliceerd worden dan kunt u verzoeken om wijziging of verwijdering.

recht op rectificatie en verwijdering

Voor alle persoonsgegevens op deze website geldt dat u een verzoek tot rectificatie of verwijdering kunt indienen bij redactie@oldeholtpade.info