Opgericht op 17 januari 1939 onder de naam “Ons Genoegen” bestaat het huidige Popkoor VocaLinde in 2024 al weer 85 jaar. Een aantal jaren terug werd de naam van het koor aangepast en gingen we verder als popkoor. Het repertoire bestaat tegenwoordig uit hedendaagse popmuziek dat meerstemmig wordt gezongen en soms is gearrangeerd door onze dirigente Hinke Jelsma, die al meer dan 30 jaar aan ons koor is verbonden. Elke dinsdagavond wordt er geoefend in de zaal van het kerkelijk centrum naast de kerk in Oldeholtpade. De bijna 40 leden komen uit de ruime omtrek van Oldeholtpade. Jaarlijks worden eigen concerten georganiseerd in de kerk van Oldeholtpade of trekt het koor het land in om deel te nemen aan korenfestivals.

 

Informatie over het koor is te verkrijgen via Hielkje Nijk-Oostra via  hielkjenijk@hotmail.com

 

Het koor repeteert elke dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in

Restaurant De Rustende Jager

Zaal Kerkelijk Centrum

Hoofdweg 162