Oldeholtpade - Plaatselijk Belang Oldeholtpade werkt voortdurend aan het groene karakter van het dorp. Onlangs is de uitstraling van de Hoofdweg opgepakt door 40 lantaarnpalen te voorzien van 80 bloembakken.

Wethouder Mariska Rikkers hielp  Plaatselijk Belang en reikte het eerste exemplaar uit aan Truus Westenbroek.. De bloembakken worden mogelijk gemaakt door het dorpenfonds van de gemeente Weststellingwerf, subsidie van de provincie Fryslân en een donatie van het Bercoop Fonds.

De bloembakken worden zoveel mogelijk onderhouden door aanwonenden. ‘‘We verwachten dat de sociale contacten worden vergroot door de bloembakken gezamenlijk te onderhouden’’, vertelt Wanda Buist van Plaatselijk Belang Oldeholtpade.  Naast het sociale aspect, trekken de vele bloeiende planten in de zomer ook veel insecten aan. Hiermee levert het dorp een positieve bijdrage aan de biodiversiteit, de vlinder- en de bijenstand. Om de planten water te geven is een speciale gieter ontworpen door een inwoner uit Noordwolde en die werd met succes door Wanda Buist in gebruik genomen.

Vergroenen

Oldeholtpade is al jaren bezig met het vergroenen van het dorp. Niet voor niets werd Oldeholtpade in 2016 uitgeroepen tot “het mooiste dorp van Fryslân”. De initiatieven van Plaatselijk Belang dragen daaraan bij: wekelijks is een groenploeg bezig om onderhoudswerk uit te voeren aan o.a. ‘Dominee’s Hoeke’ en de camping. Daarnaast heeft het dorp enkele mooie tuinen die geregeld worden opgesteld voor bezoekers. Oldeholtpade zet zich met de bloembakken en vele andere projecten in voor een gezonde, duurzame en biodiverse leefomgeving.

(Foto: Lenus van der Broek)