Plaatselijk Belang Olpae heeft tot nu toe een mooi aantal van bijna 100 enquêtes ontvangen. Het grootste deel verloopt via de digitale enquête maar er komen ook veel papieren enquêtes bij ons binnen. Bedankt voor deze goede respons, we merken dat het leeft in het dorp. Voor de dorpsbewoners die de enquête nog niet ingevuld hebben, u kunt hem nog tot 1 december invullen, liefst digitaal. Uw mening en ideeën zijn voor ons erg belangrijk om mee te nemen in de dorpsvisie voor de komende 5 jaar.