Staatsbosbeheer plant komende maanden ongeveer 45.000 bomen nabij Makkinga, Oldeberkoop, Nijeholtpade, Oldeholtpade, de Hoeve, Tijnje en Donkerbroek. De bomen vervangen essen die vanwege een agressieve schimmelziekte verwijderd moesten worden.

Staatsbosbeheer heeft in Zuidoost-Fryslân de afgelopen jaren zo rond de 168 hectare aan zieke essenbossen moeten verwijderen vanwege een schimmelziekte genaamd de essentaksterfte. De zieke en aangetaste bomen herstellen zich niet, kunnen plotseling omvallen en voor gevaarlijke situaties zorgen. Afgelopen jaren is een deel van de verwijderde essenpercelen opnieuw ingeplant en komend plantseizoen zal Staatsbosbeheer nog eens ruim 11 hectare voorzien van ongeveer 45.000 nieuwe bomen.


Werk in uitvoering
In de omgeving Makkinga, Oldeberkoop, Nijeholtpade, Oldeholtpade, de Hoeve, Tijnje en Donkerbroek is kort geleden een bosklepelmachine gestart de grond kaal en gereed maken voor het inplanten van een nieuw bos. Door de vele regenval, en daardoor ongeschikte bodem, was Staatsbosbeheer vorig jaar genoodzaakt een deel van de geplande plantwerkzaamheden nabij Donkerbroek en Tijnje uit te stellen naar dit jaar. In totaal zullen op deze locaties 45.000 bomen en struiken machinaal worden ingeplant. Een nieuwe generatie bomen gevarieerd in soorten wat mede zorgt voor een toekomstbestendig bos.


Een gemengd en gevarieerd bos
Veel van de verwijderde aangetaste essenbossen zijn in het verleden monotoon aangeplant (geen andere boomsoorten aanwezig) en daarmee kwetsbaarder voor (dier)plagen en ziektes zoals de essentaksterfte. Door het opruimen van de zieke essen is er nu ruimte gekomen voor een omvorming naar een meer gemengd en gevarieerd bos. Zo wordt er op deze locaties een mix van boomsoorten geplant zoals de zwarte els, berk, iep, linde, eik, esdoorn, haagbeuk, wilg, kers en kastanje. Waar er ruimte is zullen aan de randen struiksoorten worden geplant zoals hondsroos, Gelderse roos, lijsterbes, meidoorn en sporkehout. Een menging in boom- en struiksoorten levert meer biodiversiteit op en zorgt voor een vitaler, veerkrachtiger en toekomstbestendiger bos.