Geacht bestuur van Plaatselijk Belang Oldeholtpade,

 

Met deze mail informeer ik u over de werkzaamheden die plaats vinden aan de riolering in de Hesselinghstraat. Misschien het u wel eens opgevallen dat er in de Hesselinghstraat nabij de aansluiting met de Buitenkamp een aantal putdeksels liggen. Onder twee van die deksels zitten pompen. Deze pompen gaan wij vervangen en verplaatsen. Hiervoor worden er nieuwe putten geplaatst in de berm van de Buitenkamp. In deze putten komen de nieuwe pompen te hangen. Om het water in die putten te krijgen, worden er ook een aantal rioolbuizen aangelegd.

 

Om deze werkzaamheden uit voeren is vanaf 19 oktober 2020 t/m 27 november 2020 ter hoogte van de aansluiting van de Hesselinghstraat op de Buitenkamp in Oldeholtpade de straat volledig gestremd voor al het verkeer. Er wordt gewerkt met een omleidingsroute voor fietsers zodat ze gebruik kunnen blijven maken van de fietstunnel.

De direct aanwonenden zijn door middel een brief geïnformeerd.

 

Het werk wordt uitgevoerd door Roelofs, contactpersoon is Wobbe Kooistra, telefoon 0651407386.

Vanuit de gemeente is Willem de Vries van de afdeling Ruimte betrokken, telefoonnummer 140561.