Het openbaar vervoer in de dorpen staat onder druk, zeker op het platteland. Hoe gaan we daar mee om ? 

Er zijn diverse ideeën, maar ook de ideeën van de inwoners zelf zijn nodig. Het bedrijf Sweco is namens de provincie Fryslan bezig om hierover zoveel mogelijk mensen te spreken.

Doel
Het doel is om experimenten op te zetten voor het gebied zuidoost Fryslân als totaal om de dorpen bereikbaar en leefbaar te houden. Openbaar vervoer kost steeds meer geld waardoor nagedacht moet worden over de inzet van dit geld. Deze experimenten kunnen omgezet worden in concrete eisen voor de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer. Daarom willen wij weten wat er onder de Mienskip speelt.

Wat doen we?
Wij houden inloopavonden waarin wij laten zien welke oplossingen er al zijn. Dit doen we om te peilen of iedereen zich hierin kan vinden. Naast deze resultaten willen graag nog meer mogelijke experimenten laten zien en beleven

Wanneer?

De inloopavonden zijn op de volgende data en locaties van 19.00 uur tot 21.00 uur: 

  • 13 maart: De Kompenije in Jubbega (Ericalaan 24-A)
  • 14 maart: De Lawei in Drachten (Laweiplein 1)
  • 20 maart: De Miente in Oosterwolde (Snellingerdijk 39)

Let op: op elke locatie mag u langskomen, de inloopavonden zijn niet gebonden aan een gebied.