Plaatselijk Belang ontving onderstaande oproep van Stichting GasDrOvF over het vrijwillig laten uitvoeren van een bouwkundige opname ivm de gaswinningen in onze omgeving.

Geacht bestuur Plaatselijk Belang, Dorpsbelang, Wijk-, Buurt- of Ondernemersvereniging,

INFORMATIEAVOND VRIJDAG 15 MAART A.S. IN HET DORPSHUIS IN VLEDDERVEEN.

Hierbij willen wij u en al uw leden informeren over een door stichting GasDrOvF georganiseerde informatieavond.

Deze informatieavond zal, zoals in bijgevoegde brief wordt uitgelegd, gaan over een vrijwillige bouwkundige opname (nulmeting) van panden in de gemeente Weststellingwerf, Westerveld en Steenwijkerland. Het gaat dan om panden die zich binnen een straal van 5 km van de randen van een gasveld bevinden.

Uw leden wonen of zijn gevestigd binnen een straal van 5 km vanaf de randen van 1 of meerdere gasvelden en dus ook in de invloedsfeer van eventuele gevolgen van deze gaswinning. Dit wil niet zeggen dat daarbuiten geen gevolgen kunnen ontstaan De straal van 5 km wordt aangegeven als zijnde de grens waarbinnen de eventuele schades door mijnbouwbedrijf Vermilion worden verwacht.