Het dorp Oldeholtpade heeft een rijke geschiedenis. In 1204 wordt het dorp voor het eerst genoemd in een akte van de kerk van Steenwijk.

Theodericus, Bisschop van Utrecht, vergunt met toestemming van Hermannus, pastoor van Steenwijk, aan de bewoners van Holenpathe een eigen kapel te hebben. Dit wijst er op dat er toen reeds een hechte buurtschap bestond. Hoeveel jaar precies zal altijd een raadsel blijven. Op deze website vindt u meer informatie over de naam van het 'Dorp', de 'Straatnamen' en het 'Landschap' van Oldeholtpade.. Veel van de historische gegevens zijn ontleend uit het boek ‘Oldeholtpade’. Dit boek is door Geert Lantinga in 1994, op verzoek van Plaatselijk Belang Oldeholtpade, samengesteld. Een groot deel van de historische feiten is afkomstig uit het Eeuwboek. Dit boek is speciaal geschreven voor Oldeholtpade en is in 2000 uitgekomen. Er is al enige tijd een werkgroep aan de slag met het inrichten van een dorpsarchief. Hopelijk kunnen we tzt ook de resultaten van hun werk digitaal ontsluiten. Meer historische informatie over de Stellingwerven kan worden gevonden op de website van de historische vereniging Weststellingwerf.