• Op 21 maart vindt om 20.00 uur de jaarvergadering plaats van de Vogelwacht in de Bult in Ter Idzard. Wij denken een zeer boeiende spreker binnengehaald te hebben namelijk in de persoon van Jaring Brunia uit Raerd.