Categories: Plaatselijk Belang

by webmaster

Share

Categories: Plaatselijk Belang

Share

Op 26 februari as organiseert Plaatselijk Belang Oldeholtpade weer haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in cafe De Rustende Jager. Aanvang om 20 uur. 

Voor de pauze staan de verslagen van de verschillende commissies, de secretaris en de penningmeester op de agenda. Na de pauze is er een presentatie door René van der Heijden over ‘de invloed van social media’.

Meer nieuws